Wet- en regelgeving

Melles Hoornvlieskliniek heeft een vergunning als zelfstandig behandelcentrum (ZBC), ook wel genoemd een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ). De kliniek levert medisch (verzekerde) zorg en werkt volgens de wet- en regelgeving van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de onderliggende organisaties zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Jaarlijks levert de kliniek verantwoording af over de geleverde zorg. Onder meer door het indienen van de ‘Kwaliteitsindicatoren particuliere klinieken’ bij de IGZ en het ‘Maatschappelijk Verantwoord Jaardocument’ bij het Ministerie van VWS.